/Grafiks
Grafiks 2022-08-08T14:12:45+00:00

Deju skola “Colour Point” grafiks 2022./ 2023. gada sezonai

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
16:00 – 17:30 Lielie Pro klasika 16:00 – 17:30 Lielie Pro klasika 16:00 – 17:30 Vidējie I klasika 16:00 – 17:00 Vidējie Pro Jazz
17:30 – 18:30 Videjie II klasika 17:30 – 18:30 Vidējie I klasika 17:30 – 18:30 Vidējie II klasika 17:30 – 18:15 Mazie 17:00 – 18:00 Vidējie I Jazz
18:30 – 19:15 Mazie IE 18:30 – 19:15 Mazie 18:30 – 19:30 Lielie Pro klasika 18:30 – 19:15 Mazie IE 18:00 – 19:00 Vidējie II Jazz
19:30 – 20:30 Pieaugušie 19:30 – 20:30 Pieaugušie

Deju skola “Colour Point” grafiks 2022./ 2023. gada sezonai

PIRMDIENA
16:00 – 17:30 | Lielie Pro klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie II klasika

18:30 – 19:15 | Mazie

19:30 – 20:30 | Pieaugušie

OTRDIENA
16:00 – 17:30 | Lielie Pro klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie I klasika

18:30 – 19:15 | Mazie

TREŠDIENA
16:00 – 17:30 | Vidējie I klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie II klasika

18:30 – 19:30 | Lielie Pro klasika

19:30 – 20:30 | Pieaugušie

CETURTDIENA
17:30 – 18:15 | Mazie

18:30 – 19:15 |  Mazie IE

PIEKTDIENA
16:00 – 17:00 | Lielie Pro Jazz

17:00 – 18:00 | Vidējie I Jazz

18:00 – 19:00 | Vidējie II Jazz

19:00 – 20:00 | Vidējie

Deju skola “Colour Point” grafiks 2022./ 2023. gada sezonai

PIRMDIENA
16:00 – 17:30 | Lielie Pro klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie II klasika

18:30 – 19:15 | Mazie

19:30 – 20:30 | Pieaugušie

OTRDIENA
16:00 – 17:30 | Lielie Pro klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie I klasika

18:30 – 19:15 | Mazie

TREŠDIENA
16:00 – 17:30 | Vidējie I klasika

17:30 – 18:30 | Vidējie II klasika

18:30 – 19:30 | Lielie Pro klasika

19:30 – 20:30 | Pieaugušie

CETURTDIENA
17:30 – 18:15 | Mazie

18:30 – 19:15 |  Mazie IE

PIEKTDIENA
16:00 – 17:00 | Lielie Pro Jazz

17:00 – 18:00 | Vidējie I Jazz

18:00 – 19:00 | Vidējie II Jazz

19:00 – 20:00 | Vidējie