/Grafiks
Grafiks 2021-09-07T18:30:29+00:00

Deju skola “Colour Point” grafiks 2020./ 2021. gada sezonai

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
16:00 – 17:00 Lielie Pro 16:30 – 17:30 Lielie Pro
17:00 – 17:45 Mazie 17:30 – 18:30 Vidējie 17:00 – 18:00 Vidējie 17:00 – 17:45 Mazie 17:00 – 18:00 Lielie Hobby
18:00 – 18:45 Iesācēji 18:30 – 19:30 Lielie Hobby 18:00 – 19:00 Lielie Pro 18:00 – 18:45 Iesācēji 18:00 – 19:00 Lielie Pro
19:00 – 20:00 Pieaugušie 19:00 – 20:00 Pieaugušie 19:00 – 20:00 Vidējie

Deju skola “Colour Point” grafiks 2020./ 2021. gada sezonai

PIRMDIENA
16:00 – 17:00 | Lielie Pro

17:00 – 17:45 |  Mazie

18:00 – 18:45 | Iesācēji

19:00 – 20:00 | Pieaugušie

OTRDIENA
16:30 – 17:30 | Lielie Pro

17:30 – 18:30 | Vidējie

18:30 – 19:30 | Lielie Hobby

TREŠDIENA
17:00 – 18:00 | Vidējie

18:00 – 19:00  Lielie Pro

19:00 – 20:00 | Pieaugušie

CETURTDIENA
17:00 – 17:45 | Mazie

18:00 – 18:45 |  Iesācēji

PIEKTDIENA
17:00 – 18:00 | Lielie Hobby

18:00 – 19:00 | Lielie Pro

19:00 – 20:00 | Vidējie

Deju skola “Colour Point” grafiks 2020./ 2021. gada sezonai

PIRMDIENA
16:00 – 17:00 | Lielie Pro

17:00 – 17:45 |  Mazie

18:00 – 18:45 | Iesācēji

19:00 – 20:00 | Pieaugušie

OTRDIENA
16:30 – 17:30 | Lielie Pro

17:30 – 18:30 | Vidējie

18:30 – 19:30 | Lielie Hobby

TREŠDIENA
17:00 – 18:00 | Vidējie

18:00 – 19:00  Lielie Pro

19:00 – 20:00 | Pieaugušie

CETURTDIENA
17:00 – 17:45 | Mazie

18:00 – 18:45 |  Iesācēji

PIEKTDIENA
17:00 – 18:00 | Lielie Hobby

18:00 – 19:00 | Lielie Pro

19:00 – 20:00 | Vidējie