/Filozofija
Filozofija 2023-07-23T19:23:13+00:00

Deju skolas koncepcija

Mūsu deju skolai ir sava filozofija. Mums pats svarīgākais ir pats bērns. Šodien to dēvē par bērncentrētu neformālo izglītību, kurā viena pamatnostādne ir cienoša komunikācija gan ar bērnu, gan ar viņa vecākiem. Nav nekā svarīgāka kā saglabāt bērna iekšējo pasauli neskartu, palīdzēt to attīstīt saudzējot un cienot, un nekādi sasniegumi neattaisno bērnu pazemošanu, noniecināšanu vai kādu citādu traumēšanu. Bet lai to nodrošinātu ir jābūt ļoti profesionālai pieejai darbā, ir jābūt instrumentiem, apjomīgām zināšanām kā panākt rezultātu. Tieši to esam uzstādījuši par mērķi , lai pie mums strādātu tikai tādi pedagogi,kuri to atbalsta, saprot un integrē nodarbībās. Mūsu deju skolā tiek praktizēta zinātnē un pētniecībā balstīta pedagoģija, kas palīdz saglabāt dejotprieku un labizjūtu jebkurā vecumā.

Skolas mērķis ir sagatvot dejotājus, kuru zināšanas dejā ļautu iestāties un studēt Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēs, kurās apgūst dejas mākslu, horeogrāfiju, un dejas pedagoģiju. Skolas uzdevums ir izveidot universālu dejotāju ar radoši atvērtu prātu un prasmēm, kurš spētu iekļauties un izpausties mūsdienu dejas pasaulē dažādos projektos, performancēs un uzvedumos, kā arī pats veidot deju priekšnesumus. Taču organizējam arī grupas tiem dejot gribētājiem, kuri vēlas apgūt dejas prasmes hobija līmenī.

Uzņemam audzēkņus jau no 4 gadu vecuma.
Lai attīstītu dejiskumu un augsta līmeņa tehnisko izpildījumu, ir vajadzīgs stabils pamats, tādēļ līdz 8-9 gadu vecumam bērni apgūst tikai klasiskās dejas elementus.  Nodarbībās tiek attīstīta stāja, centra izjūta, roku pozīcijas un griezienu tehnikas. Vēlāk piedāvājam arī Jazz dance un aktobātiku, kas palīdz stiprināt citas muskuļu grupas un veidot ķermeni, izkopj ātruma īpašības un koordināciju, plastiku un citas dejotājiem svarīgas īpašības.

Mūsu skolas “stūrakmeņi”:

Vizuālais tēls. Deju nodarbības palīdz veidot plastisku augumu un harmoniski attīstītas ķermeņa līnijas, jo dejotāja vizuālajam tēlam ir liela nozīme. Audzēkņiem mācām rūpēties par sevi un savu ārējo izskatu, pie kā pieder gan kārtīgs apģērbs, gan matu sakārtojums un grims.

Veselīgs dzīvesveids.
Iepazīstinām ar pareiza uztura un veselīga dzīvesveida principiem. Profesionālu uztura speciālistu lekcijās, uz kurām aicināti gan bērni, gan vecāki, iespējams uzzināt par sabalansētu un arī tieši dejotājiem piemērotu uzturu.  Mācām veselīgas rūpes par savu ķermeni, tērpu un vidi.

Disciplīna.
Dejas apguve balstās uz lielu pašdisciplīnu un perfekcionismu kustību izpildē un ķermeņa koordinācijā. Disciplīna ir vērtīgs audzināšanas komponents. Esam pārliecināti, ka ārēja sakārtotība ved pie iekšējas pašdisciplīnas, kas ir svarīgs pamats profesionālai izaugsmei. Ja arī bērns nākotnē neizvēlēsies kļūt par profesionālu dejotāju, spēja darīt lietas kārtīgi noderēs jebkurā dzīves jomā un palielinās personības konkurētspēju.

Radošums un personības izaugsme.
Lielu uzmanību pievēršam dejotāju radošā potenciāla attīstīšanai un iespējai pašiem piedalīties horeogrāfijas veidošanā. Deju nodarbības palīdz atklāt un izpaust katra audzēkņa personību, attīstīt spēju ieklausīties mūzikā, caur kustību izpausties tajā un iejusties tēlos. Māksla improvizēt vēlāk ved pie spējas radīt horeogrāfiju.

Uzticēšanās.
Tikai brīva personība var būt radoša, bet brīvībai un radošumam ir vajadzīga droša un draudzīga vide, tādēļ mūsu deju skolā rūpējamies par to, lai veidotu šādu vidi un saglabātu bērnos uzticēšanos un atvērtību.

Neesam izvēlējušies īsāko ceļu, bet darba pieredzē esam pārliecinājušies par šīs koncepcijas efektivitāti.

Tikai saliekot kopā visus šos komponentus mūsu koncepcija  strādā.