/Iekšējās kārtības noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi 2019-09-17T12:34:02+00:00

Ierašanās deju skolā

Deju skolā audzēkņi ierodas ne ātrāk kā 30 minūtes un ne vēlāk kā 10 minūtes pirms nodarbības sākuma.
Nokavēšanās gadījumā audzēkņi pievienojas nodarbībai, netraucējot pārējās grupas un pedagoga darbu.
Ja bērns kavē nodarbības, deju skola neuzņemas atbildību par bērna paveikto kavētajā mācību periodā.

Kā paziņot par neierašanos?

Par kavējumu jāziņo līdz tekošās dienas pl.12 tikai e-pastā – colourpoint.dej@gmail.com un tas uzskatāms kā iesniegums attaisnotam kavējumam.
Ja bērns saslimis, iesniegumam jāpievieno ziņojums, ka bērnam būs ārsta zīme.
Kavējumus attaisnojošie dokumenti
Par kavējumu attaisnojošu dokumentu uzskatāms vecāku iesniegums (e-pastā), kas saņemts pirms pirmās kavējuma dienas vai ārsta zīme.
Visi kavējumi, kuri nav attaisnoti ar dokumentu pirms kavējuma (uz vecāku iesnieguma pamata) vai pēc kavējuma (slimības dēļ) tiek uzskatīti kā neattaisnoti.

Apmeklējums

Regulārs deju skolas apmeklējums nodrošina sekmīgu profesionālās izglītības programmas apguvi.
Trīs nodarbību apmeklējums nedēļā ir obligāts visiem bērniem, kuri piedalās koncertdarbībā.
Hoby class grupas deju skolas nodarbības apmeklē divas reizes nedēļā.

Nodarbību laiki deju skolā

Nodarbību grafiks un nodarbību laiki pieejami deju skolas mājas lapā www.colourpoint.lv

Mācību periods un brīvdienas

Mācību periods deju skolā tiek noteikts no septembra līdz jūnijam
Valstī noteiktajās uz sestdienu pārceltajās darba dienās nodarbības notiek pēc sestdienas grafika.

Bērnu izņemšana no deju skolas

3-5 gadu vecus bērnus deju skolā atstāt vienus nav atļauts. Vecākiem ir jāatrodas uzgaidāmajā telpā. No 5 gadu vecuma vecāki var atstāt bērnus deju skolā. Tiem pakaļ jāierodas 10 minūtes pirms nodarbības beigām. Vecāki, ienākot deju skolas telpās, lieto maiņas apavus vai bahilas.

Saziņa ar deju skolu

Vecāki var telefoniski sazināties ar deju skolu darba dienās laika posmā no pl.10:00-15:00 un katrā laikā sūtot e-pastu. Steidzamos gadījumos atļauts sūtīt īsziņu skolas direktorei Andai Zīsbergai.

Dress Code

Ikdienas nodarbībām – Klasikai deju skolas treniņtērps, svārciņi, baltas zeķubikses bez raksta, baleta čībiņas, sakārtoti mati copē.
Jazz dance nodarbībām – deju skolas treniņtērps, šorti, zeķubikses bez pēdām, zeķītes baleta čībiņas.

Uzvedība

Deju skolas audzēkņu pienākums ir respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citus dejotājus un pedagogus nodarbību laikā, godprātīgi pildīt pedagoga norādījumus un patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.
Ja bērns kaitē ar savu uzvedību sev, citiem un apkārtējai videi un mācīšanās process ir traucēts, tiek ziņots vecākiem un bērns no deju skolas ir jāpaņem nekavējoties.
Atgriešanās skolā notiek pēc kopīgām pedagogu/vecāku pārrunām.
Ja uzvedības problēmas atkārtojas regulāri un vecāku iesaiste problēmas risināšanā ir nepietiekama, tiek izskatīta bērna atskaitīšanu no deju skolas.
Audzēkņu pienākums ir deju skolas telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību.

Audzēkņu personīgās lietas

Audzēkņi paši ir atbildīgi par visām personīgajām lietām, ko viņi atnes uz deju skolu. Iesakām nedot līdzi uz deju skolu lielas naudas summas un vērtīgas mantas, jo deju skola nav atbildīga par pazaudēto īpašumu.
Obligāts noteikums – izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē, un nelietot tālruni nodarbību laikā !
Audzēkņi nevar nest uz skolu ieročus, elektroniskās spēles, narkotiskās vielas, alkoholiskus dzērienus, sērkociņus, šķiltavas.

Ēdināšana

Aizliegts ienest deju skolas telpās jebkādus saldinātus dzērienus, saldumus (šokolādes, konfektes, saldie sieriņi, smalkmaizītes, cepumi u.c.), košļājamās gumijas, ātrās ēdināšanas uzņēmumu produkciju.

Sadarbība ar vecākiem

Mācību gada laikā notiek 1 kopīga vecāku sapulce. Vecāki var tikties ar pedagogiem/vadību, iepriekš norunājot tikšanās laiku.

Iekšējās kārtības noteikumi

Ienākot deju skolas telpās, āra apavus atstāt pie ieejas. Neatstāt ieslēgtu gaismu aizejot. Uzturēt tīras telpas. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties informēt pedagogam.

Personīgā higiēna

Matu sakārtošanai meitenēm nepieciešama ķemme vai matu suka, gumijas un matu sprādzes. Bērniem jāierodas deju skolā ar sakārtotiem matiem, tīru baleta tērpu un ķermeni.
Vecākiem/pavadonim jāaicina bērnus pirms došanās mācību telpās nomazgāt rokas.

Iestādes darbinieku un bērna vecāku rīcība bērnu infekcijas slimību gadījumos

Deju skola neuzņem bērnus ar:
– infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5° C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, raudulība, paātrināta elpošana);
– pedikulozi.
Ja pedagogs vai vadītājs skolā konstatē, ka bērnam ir infekcijas slimību pazīmes, bērns tiek izolēts no pārējiem bērniem un, ja nepieciešams, tiek izsaukta medicīniskā palīdzība. Pedagogs vai vadītājs ziņo nekavējoties vecākiem, ka bērns ir saslimis. Vecāku/aizbildņu pienākums ir paņemt bērnu no deju skolas pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā stundas laikā pēc ziņas saņemšanas.
Ja skolotājiem ir aizdomas par fizisku/seksuālu vardarbību pret bērnu, personāls rīkojas saskaņā ar instrukcijām un ziņo par to iestādes vadītājam, kā arī Rīgas pilsētas bērnu tiesības aizsardzības centram un citām atbildīgajām iestādēm.

Svarīgi

Piedalīties visos kopīgajos pasākumos, koncertos, konkursos. Gadījumā, ja radušies kādi sarežģījumi un audzēknis nevar piedalīties kādā no kopīgajiem pasākumiem, vecākam par to savlaicīgi jāinformē deju skola.
Ja kādam no vecākiem ir pretenzijas, ka bērnu fotogrāfē vai bildes publicē sociālajos tīklos deju skolas popularizēšanas vajadzībām, OBLIGĀTI darīt to zināmu deju skolai. Ja deju skola nav saņēmusi šādu informāciju no vecākiem, tad automātiski uzskata par iespējamu izmatot bērnu fotogrāfijas skolas vajadzībām.
Bērnu dati deju skolā tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai un netiek izpauzti.

Naudas lietas

Deju skolā pastāv divu veidu apmaksas sitēma. Mēneša abonoments un samaksa par vienu nodarbību. Maksājums par tekošo mēnisi ir jāveic lidz 10.datumam un par atsevišķu nodarbību pirms tās.
Tā kā mēneša aboniments paredz nodarbības ar atlaidi, tad vēl atlaides par kavētajām nodarbībām neitek piemērotas. Izņēmums ir ilgstošas slimības gadījumā, vairāk par 14 dienām, kad vecāki iesniedz ārsta zīmi. Ceļojumu dēļ kavētās nodarbības pārrēķinātas netiek.
Bankas maksājumos obligāti norādiet : dejotāja vārds, uzvārds, grupa, laika periods, par kuru tiek maksāts!


 

Rekvizīti

“SIA Andas Rages deju skola Colour Point”
Reģ.Nr. 40103686445
Konts LV74UNLA0050021021650
AS SEB banka

Kontakti

Deju skola “Colour Point”
Lāčplēša iela 36 – 1, Rīga LV 1011

Tālrunis: 22449260 Deju skola, 26599778 Anda Zīsberga
e-pasts: colourpoint.dej@gmail.com
www.colourpoint.lv

Facebook lapa: šeit..


 

Apstiprini kārtības noteikumus!