IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

  • Nodarbību laikā nav atļauts skraidīt pa baleta zāli, kāpt uz stangām, skaļi klaigāt, lietot necenzētu leksiku.

  • Vecākiem nav atļauts uzturēties zālē nodarbību laikā.

  • Reizi gadā tiek rīkota atklātā stunda vecākiem.

  • Reizi gadā jāmaksā skolas nauda 20 EUR.

  • Sistemātiskas noteikumu neievērošanas gadījumā tiek veiktas pārrunas ar bērna vecākiem. Ja situācija nemainās, piedalīšanās nodarbībās bērnam tiek liegta.

  • Deju skolas pienākumi:
- Organizēt sistemātisku darbu.
- Piesaistīt profesionālus pasniedzējus.
- Nodrošināt bērniem drošību nodarbību laikā.
- Savlaicīgi informēt par izmaiņām darba grafikā.
 
.


Created by I.am.human.lv & www.90.lv