APMAKSAS SISTĒMA

Iespējama divu veidu apmaksa par nodarbībām:
 
  • Mēneša abonements – jāapmaksā līdz tekošā mēneša 10 datumam.
Neapmeklētās  nodarbības netiek atmaksātas vai pārrēķinātas.
Abonementa maksa par vienu mēnesi, apmeklējot
2 reizes nedēļā  (8 nodarbības) – 50 EUR
3 reizes nedēļā (12 nodarbības) – 60 EUR
  • Viena atsevišķa nodarbība – jāapmaksā pirms nodarbības.
Viena apmeklējuma cena – 9 EUR

Reizi gadā jāmaksā skolas nauda  20 EUR  (prezentācijas izdevumi, suvenīru izgatavošana ar skolas logo u.tml.).

Nauda par nodarbībām pārskaitāma uz skolas kontu:
SIA Andas Rages deju skola Colour Point
Reģ. 40103686445
Konts LV74UNLA0050021021650
AS “SEB banka”
 
.


Created by I.am.human.lv & www.90.lv